Členové Sdružení

Členem Sdružení může být fyzická i právnická osoba. Členství ve Sdružení není věkově omezeno.

Členství ve Sdružení

Členem Sdružení může být fyzická i právnická osoba. Zájemce o členství ve sdružení podává žádost Radě. Člen Sdružení je povinen dodržovat Stanovy a interní řády Sdružení, jinak může být ze Sdružení vyloučen.

Člen Sdružení má právo:

  • účastnit se jednání Schůze členů, hlasovat a uplatňovat návrhy,
  • volit členy Rady a Kontrolní komise,
  • být volen do Rady nebo Kontrolní komise,
  • navrhovat Kontrolní komisi kontrolu činnosti a hospodaření Sdružení,
  • sdílet připojení do internetu s ostatními členy,
  • nabídnout své výpočetní prostředky do počítačové sítě Sdružení i do internetu.

Člen Sdružení je povinen:

  • dodržovat Stanovy Sdružení,
  • dodržovat interní řády Sdružení,
  • nepoškozovat zájmy a dobré jméno Sdružení a jeho členů,
  • aktivně se podílet na naplňování cílů Sdružení.

Statistika počtu členů

K 31.10.2007 je součástí sdružení 88 členů (cca. 200 uživatelů).

2005 Sdružení Tišnet
místní komunitní počítačová síť na území města Tišnov a obce Předklášteří
design a kód Petr Dvořák

Spam

Interní web Fórum Webmail