Orgány Sdružení

Sdružení Tišnet je řízeno orgány Sdružení. Mezi ně patří Schůze členů, Rada a Kontrolní komise.

Schůze členů

Schůze členů je nejvyšší orgán Sdružení, koná se nejméně jednou ročně. Právo zúčastnit se Schůze členů má každý člen Sdružení.

Rada

Rada řídí činnost Sdružení v rámci svých pravomocí a řídí se rozhodnutími Schůze členů.

Rada má 5 členů, kteří jsou voleni Schůzí členů na období jednoho roku.
Součástí Rady je funkce Předsedy a Hospodáře.

Jméno, e-mail Funkce
Petr Wech, predseda zavináč cipis tečka net předseda, člen Rady
Marcela Borkovcová, hospodar zavináč cipis tečka net hospodář, člen Rady
Martin Beran, martabeda zavináč cipis tečka net člen Rady
Petr Menšík, pihhan zavináč cipis tečka net člen Rady
Petr Dvořák, petrolep zavináč cipis tečka net člen Rady

Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem Sdružení, který dohlíží na výkon působnosti Rady a na uskutečňování činnosti Sdružení.

Kontrolní komise má 3 členy, kteří jsou voleni Schůzí členů na období jednoho roku.

Jméno, e-mail Funkce
Ing. Miroslav Navrátil, mirek zavináč cipis tečka net člen Kontrolní komise
Luděk Oblouk, ludekk zavináč cipis tečka net člen Kontrolní komise
Martin Rašovský, martin zavináč cipis tečka net člen Kontrolní komise

2005 Sdružení Tišnet
místní komunitní počítačová síť na území města Tišnov a obce Předklášteří
design a kód Petr Dvořák

Spam

Interní web Fórum Webmail